Domů

Rychlý kontakt:

mobil: +420 605 418 581

e-mail: statik@zastat.czInfo k prohlížení

Stránky jsou optimalizovány pro chytré prohlížeče:

Firefox, Chrome, Opera.Získejte Firefox!

 

ZASTAT - Zakládání a statika stavebních konstrukcí

 

Vítáme Vás na stránkách projekční kanceláře zaměřené na statiku, zakládání staveb a speciální zakládání staveb, pro občanské i průmyslové stavby. Na stránkách neustále pracujeme a vylepšujme je. Doufáme, že se budete na stránky rádi vracet a naleznete zde vše, co hledáte.

 

Statika staveb

Bez nosných konstrukcí není staveb a právě nosnými konstrukcemi se zabývá statik. Nosná konstrukce každé stavby je po celou její životnost vystavena působení různých účinků. Na nosné konstrukce působí například jejich vlastní hmotnost, hmotnost interiérového vybavení, hmotnost osob uvnitř, hmotnost sněhu, vítr, zemětřesení, atd. Zemětřesení je u nás sice vzácností, málokdo však ví, že žijeme na tektonicky činném území. Silnější zemětřesení by jistě významně promluvilo do stability některých našich staveb. Dalším zajímavým zatížením je námraza nebo zatížení teplotou.

Statiku staveb mohou vypracovávat pouze autorizovaní stavební inženýři s potřebnou kvalifikací, praxí a znalostmi aktuální legislativy.

Pokud jakkoli zasahujeme do nosné konstrukce stávajících staveb, způsobíme nový stav, se kterým se při původním návrhu konstrukce s největší pravděpodobností nepočítalo. Proto je nutné, aby každý zásah do konstrukce statik posoudil. Často se stane, že i na první pohled drobná stavební úprava představuje značné riziko.

 

Zákládání stavebních konstrukcí

Celkové zatížení objektu se přenáší prostřednictvím nosných stěn a sloupů do základových konstrukcí. Úlohou základů je bezpečně přenést zatížení do základové půdy. Aby byly základy navrženy spolehlivě a zabezpečily stabilitu stavby, je zapotřebí znát velikost zatížení a vlastnosti základové půdy. Skladba horninového prostředí musí být známá už při projektování a před samotným výkopem stavební jámy. Nejdůležitější vlastnosti zemin v tomto případě je únosnost půdy, stlačitelnost a vliv podzemní vody.


 

Speciální zákládání

Při navrhování a realizaci větších staveb je třeba se kromě založení potýkat i s dalšími geotechnickými konstrukcemi, jako jsou:

Opěrné stěny a zdi, které bývají koncipovány jako tížné zdi z betonu či zdiva, jako železobetonové úhlové opěrné stěny nebo jako tížné gabionové stěny - gabiony

Zajištění stavební jámy pomocí pažení jámy záporovým pažením, mikrozáporami, kotvenými podzemními stěnami nebo pilotovými stěnami, vodotěsná úprava stavebních jam atd.

Vrtané piloty maloprůměrové i velkoprůměrové až do průměru jedna celá osm desetiny metru, piloty prováděné technologií CFA nebo vrtané s výpažnicí i pod bentonitovou suspenzí

Mikropiloty a pilíře tryskové injektáže

Kolektory a jiné podzemní stavby.

 
 

Připojeno

Právě připojeni - hostů: 40