Domů Služby Autorský dozor
baner3.jpg

Inženýrská činnost - autorský dozor projektanta (ATD)

Autorský dozor - vedení stavby podle schválené projektové dokumentace. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Autorský dozor projektanta v průběhu realizace staveby.

 • účast na kontrolních dnech svolávaných investorem
 • kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací
 • poskytování vysvětlení potřebných ke zpracování dílenské dokumentace, popř. výrobků
 • operativní řešení problémů včetně řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby
 • povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu
 • dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol, v opodstatněných případech
 • zpracování dokumentace schválené změny technického řešení, pokud změnu nelze dostatečně popsat či zakreslit do stavebního deníku
 • spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů s dodavatelem stavby
 • kontrola technologie provádění navržených materiálů a technologií
 • případná spolupráce s generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detailů
 • zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor


Autorský dozor neřeší problémy související s cenou, termínem výstavby, provozní vztahy a vztahy účastníků výstavby.