Domů Služby Stavební průzkum
baner1.jpg

Stavebně technický průzkum

Stavebně technický průzkum se používá ke zjišťování stavu nosných konstrukcí, např. za účelem provedení rekonstrukce. Při stavebním průzkumu se zjišťují charakteristiky stavebních konstrukcí důležité z hlediska statiky staveb jako např. pevnost zdiva, poloha výztuže, kvalita zhutnění podloží apod. Stavební průzkumy rozdělujeme na nedestruktivní a destruktivní. Vyhodnocování stavebních průzkumů popisuje norma ČSN ISO 13822 "Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí".


Výsledky stavebních průzkumů jsou podkladem pro vypracování následných statických posudků.