Domů Služby Stavební průzkum
PICT0173_.jpg

Stavební průzkum

Stavební průzkum se používá ke zjišťování stavu nosných konstrukcí při jejich rekonstrukci. Při stavebním průzkumu se zjišťují charakteristiky stavebních konstrukcí důležité z hlediska statiky staveb jako např. pevnost zdiva, poloha výztuže, kvalita zhutnění podloží apod. Stavební průzkumy rozdělujeme na nedestruktivní a destruktivní. Vyhodnocování stavebních průzkumů popisuje norma ČSN ISO 13822 "Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí".

 

Výsledky stavebních průzkumů se pak používají jako podklad pro vypracování následných statických posudků.