Domů Referenční projekty Průmyslové stavby Rozšíření ležáckých CKT Prazdroj
baner4.jpg

Rozšíření ležáckých CKT Prazdroj


Ležácké tanky CKT a CIP stanice.

Novostavba jednopodlažního objektu rozšíření ležáckých CKT navržena pro osazení 6ks ležáckých cylindro-konických tanků (1 ks o hmotnosti cca 600 t včetně náplně) a provedena jako  železobetonová monolitická konstrukce, samostatně stojící bez nadzemních podlaží s železobetonovou montovanou konstrukcí chodby s účelem propojení se stávajícími CKT. Založení objektu je realizované jako hlubinné pomocí vrtaných pilot. V projektu jsou navrženy piloty o průměru 600 až 900 mm o délkách 9,0 ÷ 12,0 m. Zhlaví samostatných pilot pro vetknutí prefabrikovaných a monolitických sloupů tvoří hlavice v předvrtech průměru 1200 mm. Vetknutí prefabrikovaných sloupů tvoří kalichové hlavice. Pro skupiny čtyř pilot jsou navrženy čtvercové hlavice a pro dvojice pilot oválné hlavice. Piloty průměru 800 pro CIP stanici jsou z dispozičních důvodů provedeny bez hlavice se sloupem kotveným pomocí tzv. botičky. CIP stanice přiléhá k CKT a  je tvořena montovaným systémem prefabrikovaných prvků. Objekt je navržen jako konstrukční dvojtrakt. Celý objekt je obezděn obvodovými zdmi z keramického zdiva.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Plzeň
Investor Plzeňský prazdroj, a.s.
Objednatel Tebodin Czech republic, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt
Zprávy z tisku o přepravě tanků:

Do plzeňského pivovaru míří nové kvasné tanky.

Vezli obří tanky do pivovaru.


01
01
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12