Domů Referenční projekty Průmyslové stavby Škoda MB - Sprinklerová stanice M13
PICT0173_.jpg

Škoda Mladá Boleslav - Sprinklerová stanice M13


Objekt strojovny je založen na nasypu pomocí základových pasů a hlavic podporovaných pilotami. Podlaha strojovny je navržena jako drátkobetonová. Pro tři dieselová čerpadla je navržen pružně uložený základ. Nádrže v počtu 3 ks (každá s objemem 950 m3 vody) jsou navrženy jako ocelové na železobetonové základové desce, kterou podpírají krátké piloty. Po celé délce objektu je navržena železobetonová monolitická úhlová opěrná stěna, která zajišťuje vzniklý výškový rozdíl.

Vzhledem ke stísněné dispozici je strojovna zapuštěna do poloviny nádrží, což vytváří anomálii ve střešní konstrukci. Střešní konstrukce strojovny je uložena na prefa-sloupech vetknutých do kalichových čtvercových hlavic, podepřených krátkými pilotami. Střešní konstrukce je podélně rozdělena v části před nádržemi monolitickým průvlakem. V části strojovny je střecha vynášena železobetonovými prefabrikovanými vazníky průřezu tvaru T. Na vazníky jsou uložený trapézové plechy COFRAPLUS 60 s železobetonovou deskou včetně trapézového plechu. Plech je spřažen výstupky se stropní železobetonovou deskou a zároveň zajišťuje funkci ztraceného bednění. V části střešní konstrukce jejíž půdorysná plocha je narušena nádržemi, jsou navržena půlkruhová monolitická železobetonová žebra, která podporují překonzolovanou monolitickou desku. Deska s žebry tvoří tzv. T průřez. Strojovna je obezděna obvodovým keramickým zdivem POROTHERM, které je založeno na základových pasech.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DUR, DSP, DPS
Lokalita Mladá Boleslav
Investor Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR
Objednatel Tebodin Czech republic, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08