Domů Referenční projekty Zemědělské stavby Zimoviště dobytka a sklad krmiva
PICT0173_.jpg

Zimoviště dobytka a sklad krmiva


Současný trend chovu masného skotu je takový, že se vlastní chov zvířat realizuje přibližně 2/3 roku na pastvinách a třetinu roku ve vybudovaných stabilních zařízeních, která se nazývají zimoviště. Princip provozu zimoviště spočívá v tom, že zvířata mají naprostou volnost pohybu, možnost odcházet na pastvu a vracet se zpět do zimoviště a s ohledem na typ jsou schopna se pohybovat po pastvinách i zimním období, není-li vysoká sněhová pokrývka. Nosnou částí zimoviště dobytka je dřevěná konstrukce. Konstrukce bude osazena na železobetonové základy, přes ocelové roznášecí desky. K ocelovým deskám se budou kotvit dřevěné sloupy. Na sloupy budou uloženy vaznice, které budou vynášet konstrukci střechy ze sbíjených dřevěných vazníků se styčníkovými plechy. Vazníky jsou příhradové konstrukce se stoupající diagonálou na rozpon 12,5 m, s vyložením o 3,2 m a tedy celkové délce 15,7 m. Sklon střechy mezi podporami je 11° a vyložená část střechy je o sklonu 35°, z důvodu rozmístěni fotovoltaických článků a dosažení jejich optimálního úhlu sklonu.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Jindřichovice pod Smrkem
Investor Ing. Petr Pávek
Typ stavby Hospodářský objekt


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7