Domů Referenční projekty Pozemní stavby Rodinný dům Klimešovi
P1010198_.jpg

Rodinný dům Polička


Jedná se o dům se stěnovým systémem a železobetonovými monolitickými stropy. Navrhovaná stavba je jednopodlažní tradičně zděný objekt půdorysných rozměrů 29,75 x 18 m. Dům je umístěn na rovném terénu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými stěnami, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. Železobetonová stropní deska je podporována systémem svislých nosných stěn a dvou ocelových sloupů z obdélníkového průřezu složeného z nosníků U obrácených proti sobě a podélně svařených do tzv truhlíku. Stropní deska bude křížem vyztužená. Po délce objektu jsou navrženy v úrovni stropu z obou stran markýzy. Markýzy jsou konzolově vyložené a jejich spolupůsobení se stropní deskou je zajištěno pomoci prvků Schöck-Isokorb, které zároveň zajišťuje přerušení tepelného mostu. Pro objekt je navrženo založení na betonových základových pasech.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Polička
Investor Petr Klimeš
Typ stavby Rodinný dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6