P1010198_.jpg

Rodinný dům Petkovy


Záměrem investora je vybudovat na pozemku tři samostatně stojící objekty. Jedná se o nepodsklepené objekty se sedlovou střechou. Domy jsou jednopodlažní zděné se základy z prostého betonu, s krytinou z pálených tašek. Konstrukce krovu je novodobý hambalkový dřevěný krov. Výška domů nad terénem je cca 4 - 5 m.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Petkovy u Mladé Boleslavi
Investor Švandrlík Jaroslav
Typ stavby Rodinný dům


1
1
2
2
3
3
4
4