baner1.jpg

PP&T Linhartice

 

Rozšíření závodu na výrobu forem pro výrobu lisovaných plastových komponentů zejména pro automobilový průmysl. Soubor novostavby sestává z výrobní haly a jejího zázemí. Samotné zázemí haly se skládá z administrativního přístavku a samostatně stojícího objektu šaten. Administrativní přístavek a objekt šaten jsou společně propojeny spojovacím můstkem a pohledovými průvlaky.

Výrobní hala je jednolodní, jednopodlažní s výškou pod vazník 9,5m, s modulovými rozměry 78,0x30,0m, s dvoupodlažním administrativním přístavkem o světlé výšce prvního patra 3,14m a druhého 3,15m. V hale je uvažováno s instalací dvou mostových jeřábů na jedné jeřábové dráze s nosností 5t a 8t na rozpon haly, tj. 30m. Administrativní přístavek se rozléhá po celé délce haly a rozšiřuje objekt o jeden modul a má tedy modulové půdorysné rozměry 78,0x6,0m. Přístavek má mezi osou 6 a 7 vložené schodiště do 2.NP. Ve stejném modulu se připojuje spojovací můstek od objektu šaten. Na střeše resp. stropu 2.NP je uvažováno s umístěním vzduchotechnických jednotek.

Objekt šaten je zasazený do svažitého terénu při vrcholu terénní vlny. Jedná se o jednopodlažní objekt s půdorysnými rozměry 36,40x12,45m o světlé výšce 3,1m. Na stropu resp. střeše objektu je uvažováno s umístěním parkovacích stání pro osobní automobily s hmotností do 3,5t.

 

Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Linhartice
Investor PP & T, s.r.o.
Datum listopad 2011, červen 2012
Typ stavby Průmyslový objekt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu
Pohled severozá...
Pohled severozápadní na halu
Pohled vychodní...
Pohled vychodní na halu
Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu a zázemí