Domů Referenční projekty
P1010198_.jpg

Bytový dům Ve Studeném - Praha


Projekt je zpracováván ve spolupráci s firmou Bachkvalite s.r.o. Navrhovaný bytový dům je řešen jako solitérní objekt s pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a nabízí celkem 12 nadstandardních bytových jednotek. Součástí každého bytu je prostorná terasa nebo předzahrádka. Podzemní podlaží je vymezeno pro parkovací stání a sklepní prostory.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Praha - Bráník
Investor Ve Studeném 4, s.r.o.
Typ stavby Bytový dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha


Předmětem projektu je novostavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi se zakomponovaným hangárem pro provozuschopná ultralehká letadla. Pozemek určený pro stavbu se nachází na konci jižní obytné zástavby v Mladé Boleslavi v katastru obce Chrást. Objekt má sloužit za prvé jako veřejné přístupné letecké muzeum Metoděje Vlacha, kde budou vystaveny repliky i originály starých letadel, dobové plakáty, dokumenty, letecké poháry a pod.. Vystavované repliky a originály starých letadel budou montovány a udržovány v dílně, která navazuje na výstavní plochu. Zároveň bude část objektu sloužit i jako klasický hangár, protože některé vystavované exempláře jsou funkční stroje a budou využívány při leteckých dnech a podobných akcích. Součástí muzea je také administrativní část se zázemím pilotů, prednáškový sál a kavárna se zázemím. Do severního rohu je umístěna vyhlídková vež a tak zvaná seskoková vež vybavená interaktivními prvky. Celá budova je v suterénu vybavena nezbytnými technickými místnosti a strojovnami. Jinak je stavba z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Chrást u Mladé Boleslavi
Investor Středočeský kraj
Typ stavby Expoziční objekt


Zprávy z tisku o Leteckém muzeu:

Mladá Boleslav bude mít letecké muzeum

Letecké muzeum v Mladé Boleslavi má být otevřeno příští rok

Muzeum Metoděje Vlacha se začne stavět letos


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
 

RD Kostelec nad Orlicí


Rodinný dům se stěnovým systémem a železobetonovými monolitickými stropy. Navrhovaná stavba je dvoupodlažní objekt půdorysných rozměrů 37,6 x 12,6 m. Dům je umístěn do svažitého terénu a střecha je zasypána zeminou. Jedná se o tzv. zelenou střechu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými stěnami, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. Železobetonová stropní deska je podporována systémem svislých nosných stěn a dvou ocelových sloupů z obdélníkového průřezu složeného z nosníků U obrácených proti sobě a podélně svařených do tzv. truhlíku. Stropní deska bude křížem vyztužená. Po délce objektu jsou navrženy v úrovni stropu z obou stran markýzy. Markýzy jsou konzolově vyložené. Pro objekt je navrženo založení na základové desce.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Kostelec nad Orlicí
Investor Morávkovi
Typ stavby Rodinný dům


Celkový pohled ...
Celkový pohled na objekt RD
Pohled ze stran...
Pohled ze strany
Čelní pohled
Čelní pohled 

Rodinný dům Petkovy


Záměrem investora je vybudovat na pozemku tři samostatně stojící objekty. Jedná se o nepodsklepené objekty se sedlovou střechou. Domy jsou jednopodlažní zděné se základy z prostého betonu, s krytinou z pálených tašek. Konstrukce krovu je novodobý hambalkový dřevěný krov. Výška domů nad terénem je cca 4 - 5 m.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Petkovy u Mladé Boleslavi
Investor Švandrlík Jaroslav
Typ stavby Rodinný dům


1
1
2
2
3
3
4
4 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 2 z 4