Domů Referenční projekty

Rychlý kontakt:

Prefefujeme kontakt e-mailem: statik(zavináč)zastat.cz

P1010198_.jpg

Stavebně technický průzkum sakrální stavbySakrální stavba byla vybudována v letech 1871 - 1873. V 90. letech 20. století byla zrekonstruována a je v ní umístěn depozitář. V současnosti stavba není veřejnosti přístupná. Objekt je zděný s dřevěnými trámovými stropy a dřevěným krovem. Jako krytina je užitý falcovaný plech. Hlavní loď je rozdělena přibližně na třetiny řadami zděných sloupů, na kterých je uložena dřevěná galerie. Při hlavním vstupu se rozkládá hlavní dvouramenné schodiště s kamennými stupni. Ke schodišti z obou stran přiléhají v 1.NP obslužné prostory zprava a zimní modlitebna zleva. Stávající objekt není podsklepený.

V roce 1990 byl vybudován depozitář a nyní v napojení svislých a vodorovných konstrukcí vznikají praskliny. Objednatel požadoval prověřit, jestli nejsou stavební konstrukce přetěžovány, jestli dochází ke statickým poruchám objektu. V druhé fázi provést průzkum dřevěné galerie, průzkum uložení ocelové konstrukce na stávající zdivo, zakreslení trhlin. Ve třetí fázi zhodnotit zjištěné skutečnosti ze stavebně technického průzkumu a navrhnout další postupy. Situace průzkumu byla stížena uloženými depozity, které vyžadují bezprašné a stabilní klimatické prostředí.

Pro průzkum dřevěné galerie byly využity přístroje na zjišťování hustoty dřeva sondou Pilodyn 6J Forest a měření vlhkosti dřeva přístrojem Hygrotest 6500 se zarážecí sondou.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace Stavebně technický průzkum
Lokalita okr. Havlíčkův Brod
Investor ZM Praha
Typ stavby Sakrální stavba


Půdorys sakráln...
Půdorys sakrální stavby
Zakreslení trhl...
Zakreslení trhlin v exteriéru - Pohled - Jižní fasáda
Trhliny v napoj...
Trhliny v napojení vodorovných a svislých konstrukcí
Měření vlhkosti...
Měření vlhkosti dřeva přístrojem Hygrotest 6500 se zarážecí sondou
Zjišťování hust...
Zjišťování hustoty dřeva sondou Pilodyn 6J Forest 

PP&T Linhartice


Rozšíření závodu na výrobu forem pro výrobu lisovaných plastových komponentů zejména pro automobilový průmysl. Soubor novostavby sestává z výrobní haly a jejího zázemí. Samotné zázemí haly se skládá z administrativního přístavku a samostatně stojícího objektu šaten. Administrativní přístavek a objekt šaten jsou společně propojeny spojovacím můstkem a pohledovými průvlaky.

Výrobní hala je jednolodní, jednopodlažní s výškou pod vazník 9,5m, s modulovými rozměry 78,0x30,0m, s dvoupodlažním administrativním přístavkem o světlé výšce prvního patra 3,14m a druhého 3,15m. V hale je uvažováno s instalací dvou mostových jeřábů na jedné jeřábové dráze s nosností 5t a 8t na rozpon haly, tj. 30m. Administrativní přístavek se rozléhá po celé délce haly a rozšiřuje objekt o jeden modul a má tedy modulové půdorysné rozměry 78,0x6,0m. Přístavek má mezi osou 6 a 7 vložené schodiště do 2.NP. Ve stejném modulu se připojuje spojovací můstek od objektu šaten. Na střeše resp. stropu 2.NP je uvažováno s umístěním vzduchotechnických jednotek.

Objekt šaten je zasazený do svažitého terénu při vrcholu terénní vlny. Jedná se o jednopodlažní objekt s půdorysnými rozměry 36,40x12,45m o světlé výšce 3,1m. Na stropu resp. střeše objektu je uvažováno s umístěním parkovacích stání pro osobní automobily s hmotností do 3,5t.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Linhartice
Investor PP & T, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt    


Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu
Pohled severozá...
Pohled severozápadní na halu
Pohled vychodní...
Pohled vychodní na halu
Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu a zázemí 

RD Kostelec nad Orlicí


Rodinný dům se stěnovým systémem a železobetonovými monolitickými stropy. Navrhovaná stavba je dvoupodlažní objekt půdorysných rozměrů 37,6 x 12,6 m. Dům je umístěn do svažitého terénu a střecha je zasypána zeminou. Jedná se o tzv. zelenou střechu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými stěnami, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. Železobetonová stropní deska je podporována systémem svislých nosných stěn a dvou ocelových sloupů z obdélníkového průřezu složeného z nosníků U obrácených proti sobě a podélně svařených do tzv. truhlíku. Stropní deska bude křížem vyztužená. Po délce objektu jsou navrženy v úrovni stropu z obou stran markýzy. Markýzy jsou konzolově vyložené. Pro objekt je navrženo založení na základové desce.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Kostelec nad Orlicí
Investor Morávkovi
Typ stavby Rodinný dům


Celkový pohled ...
Celkový pohled na objekt RD
Pohled ze stran...
Pohled ze strany
Čelní pohled
Čelní pohled 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha


Předmětem projektu je novostavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi se zakomponovaným hangárem pro provozuschopná ultralehká letadla. Pozemek určený pro stavbu se nachází na konci jižní obytné zástavby v Mladé Boleslavi v katastru obce Chrást. Objekt má sloužit za prvé jako veřejné přístupné letecké muzeum Metoděje Vlacha, kde budou vystaveny repliky i originály starých letadel, dobové plakáty, dokumenty, letecké poháry a pod.. Vystavované repliky a originály starých letadel budou montovány a udržovány v dílně, která navazuje na výstavní plochu. Zároveň bude část objektu sloužit i jako klasický hangár, protože některé vystavované exempláře jsou funkční stroje a budou využívány při leteckých dnech a podobných akcích. Součástí muzea je také administrativní část se zázemím pilotů, prednáškový sál a kavárna se zázemím. Do severního rohu je umístěna vyhlídková vež a tak zvaná seskoková vež vybavená interaktivními prvky. Celá budova je v suterénu vybavena nezbytnými technickými místnosti a strojovnami. Jinak je stavba z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Chrást u Mladé Boleslavi
Investor Středočeský kraj
Typ stavby Expoziční objekt


Zprávy z tisku o Leteckém muzeu:

Mladá Boleslav bude mít letecké muzeum

Letecké muzeum v Mladé Boleslavi má být otevřeno příští rok

Muzeum Metoděje Vlacha se začne stavět letos


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 2 z 4