Domů Referenční projekty

Rychlý kontakt:

Prefefujeme kontakt e-mailem: statik(zavináč)zastat.cz

baner3.jpg

Rodinný dům Petkovy


Záměrem investora je vybudovat na pozemku tři samostatně stojící objekty. Jedná se o nepodsklepené objekty se sedlovou střechou. Domy jsou jednopodlažní zděné se základy z prostého betonu, s krytinou z pálených tašek. Konstrukce krovu je novodobý hambalkový dřevěný krov. Výška domů nad terénem je cca 4 - 5 m.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Petkovy u Mladé Boleslavi
Investor Švandrlík Jaroslav
Typ stavby Rodinný dům


1
1
2
2
3
3
4
4 

Bytový dům Ve Studeném - Praha


Projekt je zpracováván ve spolupráci s firmou Bachkvalite s.r.o. Navrhovaný bytový dům je řešen jako solitérní objekt s pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a nabízí celkem 12 nadstandardních bytových jednotek. Součástí každého bytu je prostorná terasa nebo předzahrádka. Podzemní podlaží je vymezeno pro parkovací stání a sklepní prostory.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Praha - Bráník
Investor Ve Studeném 4, s.r.o.
Typ stavby Bytový dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8 

Zimoviště dobytka a sklad krmiva


Současný trend chovu masného skotu je takový, že se vlastní chov zvířat realizuje přibližně 2/3 roku na pastvinách a třetinu roku ve vybudovaných stabilních zařízeních, která se nazývají zimoviště. Princip provozu zimoviště spočívá v tom, že zvířata mají naprostou volnost pohybu, možnost odcházet na pastvu a vracet se zpět do zimoviště a s ohledem na typ jsou schopna se pohybovat po pastvinách i zimním období, není-li vysoká sněhová pokrývka. Nosnou částí zimoviště dobytka je dřevěná konstrukce. Konstrukce bude osazena na železobetonové základy, přes ocelové roznášecí desky. K ocelovým deskám se budou kotvit dřevěné sloupy. Na sloupy budou uloženy vaznice, které budou vynášet konstrukci střechy ze sbíjených dřevěných vazníků se styčníkovými plechy. Vazníky jsou příhradové konstrukce se stoupající diagonálou na rozpon 12,5 m, s vyložením o 3,2 m a tedy celkové délce 15,7 m. Sklon střechy mezi podporami je 11° a vyložená část střechy je o sklonu 35°, z důvodu rozmístěni fotovoltaických článků a dosažení jejich optimálního úhlu sklonu.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Jindřichovice pod Smrkem
Investor Ing. Petr Pávek
Typ stavby Hospodářský objekt


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7 

Otvor v nosném panelu


Byt - jednotka ve 2.NP systému VVÚ ETA 1-12. Předmětem této části projektu je statický návrh a posouzení stěny železobetonové prefabrikované konstrukce středně rozponové soustavy VVÚ ETA, v které je navržen otvor velikosti 0,75 x 2,0 m. Jedná se o propojení sklepní kóje a bytu vytvořením otvoru v nosném stěnovém panelu ve 2.NP třinácti podlažního domu. Dům má dvanáct nadzemních podlaží a  jedno podzemním podlaží. Vytvoření otvorů v nosných stěnách má za následek zvýšení normálových napětí v přilehlých částech stěny, vznik smykových napětí ve svislých stycích stěnových dílců, zvýšení namáhání vodorovných styků a především vznik vodorovných tahových namáhání v případě provedení lokálních otvorů např. v nejnižších podlažích. Maxima vodorovných tahových napětí v nosných stěnách a v přilehlých částech stropní konstrukce vznikají v úrovni nad lokálním otvorem. Při nedostatečném vodorovném vyztužení v úrovni stropního věnce, popř. ve svislých stycích mohou vznikat tahové trhliny ve svislých stycích a v přilehlých podélných stycích mezi stropními dílci. Spolehlivou prevencí proti vzniku tahových trhlin ve stycích je vytvoření ocelového rámu s kombinací dodatečné výztuže.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha 6
Investor Jana Kayserová
Typ stavby Panelový dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 3 z 4