Domů Služby Pasport stavby
baner3.jpg

Pasport stavby

Pasportizace budov z hlediska statiky je zjištění a zdokumentování skutečného stavu objektů. Probíhá jako podrobná prohlídka se zakreslením, nafocením a popisem zjištěných poruch a závěrečnou diskusí možných příčin a je-li to požadováno, tak i návrhem možného monitoringu nebo nápravného řešení. Finální pasport je dokument, který zjištěné skutečnosti přehledně shrnuje ve výkresové a textové formě s obsáhlou fotografickou přílohou.

Pasport stavby slouží ke zdokumentování skutečného stavu objektu k určitému datu a je považován za výchozí nebo za cílový stav v určitém časovém intervalu. Je často vyžadován např. před provedením rekonstrukce objektu, před provedením půdních vestaveb a nástaveb činžovních domů, při realizaci nového objektu v těsném sousedství již stojícího domu, nebo při plánovaném provádění důlních děl pod sledovaným objektem.

Kvalitně provedená pasportizace většinou slouží jako podklad pro řešení rozepře mezi jednotlivými zainteresovanými stranami ve smyslu „zavinila naši poruchu Vaše nová stavba, nebo tu ta porucha byla již před tím?“