Domů Služby
P1010198_.jpg

Vysvětlivky výkonových fází

 

Jednotlivé výkonnové fáze a jejich zkratky:

 

Výkonnové fáze:

zkratky

Příprava zakázky

PPR

Návrh/studie stavby

STS

Vypracování dokumentace pro územní řízení

DUR

Vypracování dokumentace pro stavební řízení

DSP

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

DPS

Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

DZS

Spolupráce při výběru dodavatele

VDS

Spolupráce při provádění stavby výkonu autorského a investorského dozoru

ATD/ITD

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

SKP