Domů Referenční projekty Pozemní stavby RD Kostelec nad Orlicí
baner3.jpg

RD Kostelec nad Orlicí


Rodinný dům se stěnovým systémem a železobetonovými monolitickými stropy. Navrhovaná stavba je dvoupodlažní objekt půdorysných rozměrů 37,6 x 12,6 m. Dům je umístěn do svažitého terénu a střecha je zasypána zeminou. Jedná se o tzv. zelenou střechu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými stěnami, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. Železobetonová stropní deska je podporována systémem svislých nosných stěn a dvou ocelových sloupů z obdélníkového průřezu složeného z nosníků U obrácených proti sobě a podélně svařených do tzv. truhlíku. Stropní deska bude křížem vyztužená. Po délce objektu jsou navrženy v úrovni stropu z obou stran markýzy. Markýzy jsou konzolově vyložené. Pro objekt je navrženo založení na základové desce.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Kostelec nad Orlicí
Investor Morávkovi
Typ stavby Rodinný dům


Celkový pohled ...
Celkový pohled na objekt RD
Pohled ze stran...
Pohled ze strany
Čelní pohled
Čelní pohled