Domů Referenční projekty
baner1.jpg

Vybrané referenční projekty

V této sekci jsou vybrané referenční projekty, které jsou postupně doplňovány.

 

PP&T Linhartice


Rozšíření závodu na výrobu forem pro výrobu lisovaných plastových komponentů zejména pro automobilový průmysl. Soubor novostavby sestává z výrobní haly a jejího zázemí. Samotné zázemí haly se skládá z administrativního přístavku a samostatně stojícího objektu šaten. Administrativní přístavek a objekt šaten jsou společně propojeny spojovacím můstkem a pohledovými průvlaky.

Výrobní hala je jednolodní, jednopodlažní s výškou pod vazník 9,5m, s modulovými rozměry 78,0x30,0m, s dvoupodlažním administrativním přístavkem o světlé výšce prvního patra 3,14m a druhého 3,15m. V hale je uvažováno s instalací dvou mostových jeřábů na jedné jeřábové dráze s nosností 5t a 8t na rozpon haly, tj. 30m. Administrativní přístavek se rozléhá po celé délce haly a rozšiřuje objekt o jeden modul a má tedy modulové půdorysné rozměry 78,0x6,0m. Přístavek má mezi osou 6 a 7 vložené schodiště do 2.NP. Ve stejném modulu se připojuje spojovací můstek od objektu šaten. Na střeše resp. stropu 2.NP je uvažováno s umístěním vzduchotechnických jednotek.

Objekt šaten je zasazený do svažitého terénu při vrcholu terénní vlny. Jedná se o jednopodlažní objekt s půdorysnými rozměry 36,40x12,45m o světlé výšce 3,1m. Na stropu resp. střeše objektu je uvažováno s umístěním parkovacích stání pro osobní automobily s hmotností do 3,5t.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Linhartice
Investor PP & T, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt    


Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu
Pohled severozá...
Pohled severozápadní na halu
Pohled vychodní...
Pohled vychodní na halu
Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu a zázemí 

Rozšíření ležáckých CKT Prazdroj


Ležácké tanky CKT a CIP stanice.

Novostavba jednopodlažního objektu rozšíření ležáckých CKT navržena pro osazení 6ks ležáckých cylindro-konických tanků (1 ks o hmotnosti cca 600 t včetně náplně) a provedena jako  železobetonová monolitická konstrukce, samostatně stojící bez nadzemních podlaží s železobetonovou montovanou konstrukcí chodby s účelem propojení se stávajícími CKT. Založení objektu je realizované jako hlubinné pomocí vrtaných pilot. V projektu jsou navrženy piloty o průměru 600 až 900 mm o délkách 9,0 ÷ 12,0 m. Zhlaví samostatných pilot pro vetknutí prefabrikovaných a monolitických sloupů tvoří hlavice v předvrtech průměru 1200 mm. Vetknutí prefabrikovaných sloupů tvoří kalichové hlavice. Pro skupiny čtyř pilot jsou navrženy čtvercové hlavice a pro dvojice pilot oválné hlavice. Piloty průměru 800 pro CIP stanici jsou z dispozičních důvodů provedeny bez hlavice se sloupem kotveným pomocí tzv. botičky. CIP stanice přiléhá k CKT a  je tvořena montovaným systémem prefabrikovaných prvků. Objekt je navržen jako konstrukční dvojtrakt. Celý objekt je obezděn obvodovými zdmi z keramického zdiva.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DPS
Lokalita Plzeň
Investor Plzeňský prazdroj, a.s.
Objednatel Tebodin Czech republic, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt
Zprávy z tisku o přepravě tanků:

Do plzeňského pivovaru míří nové kvasné tanky.

Vezli obří tanky do pivovaru.


01
01
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12 

Škoda Mladá Boleslav - Sprinklerová stanice M13


Objekt strojovny je založen na nasypu pomocí základových pasů a hlavic podporovaných pilotami. Podlaha strojovny je navržena jako drátkobetonová. Pro tři dieselová čerpadla je navržen pružně uložený základ. Nádrže v počtu 3 ks (každá s objemem 950 m3 vody) jsou navrženy jako ocelové na železobetonové základové desce, kterou podpírají krátké piloty. Po celé délce objektu je navržena železobetonová monolitická úhlová opěrná stěna, která zajišťuje vzniklý výškový rozdíl.

Vzhledem ke stísněné dispozici je strojovna zapuštěna do poloviny nádrží, což vytváří anomálii ve střešní konstrukci. Střešní konstrukce strojovny je uložena na prefa-sloupech vetknutých do kalichových čtvercových hlavic, podepřených krátkými pilotami. Střešní konstrukce je podélně rozdělena v části před nádržemi monolitickým průvlakem. V části strojovny je střecha vynášena železobetonovými prefabrikovanými vazníky průřezu tvaru T. Na vazníky jsou uložený trapézové plechy COFRAPLUS 60 s železobetonovou deskou včetně trapézového plechu. Plech je spřažen výstupky se stropní železobetonovou deskou a zároveň zajišťuje funkci ztraceného bednění. V části střešní konstrukce jejíž půdorysná plocha je narušena nádržemi, jsou navržena půlkruhová monolitická železobetonová žebra, která podporují překonzolovanou monolitickou desku. Deska s žebry tvoří tzv. T průřez. Strojovna je obezděna obvodovým keramickým zdivem POROTHERM, které je založeno na základových pasech.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DUR, DSP, DPS
Lokalita Mladá Boleslav
Investor Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR
Objednatel Tebodin Czech republic, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4